Ordensregler

Overordnede regler

1.
Eleverne skal møde i rette tid, dog tidligst 10 min. før undervisningen starter eller, når de ankommer med skolebussen. 

2.
Ved forsømmelser skal skolen via forældreintra orienteres af forældrene. Ligeledes skal orientering ske ved fritagelse fra : Enkelte timer, en eller flere skoledage samt idræt og bad. 

3.
Eleverne må kun efter tilladelse fra en lærer forlade skolen. 

4.
Slik må ikke medbringes på skolen eller i SFO.  Undtagelse: Fødselsdage (klasseaftale) 

5.
Lærerarbejdspladserne er forbeholdt skolens personale. Mødeaktivitet skal foregå i andre lokaler. 

6.
Eleverne må ikke sendes ind på depotet efter mapper hæfter osv. 

7.
Vis god opførsel og tag hensyn til både børn og voksne. 

Ude-omr�der f�llesregler:

1.
I skoleg�rden + det flisebelagte eller asfalterede omr�de: lad sneen ligge. Man m� bygge snem�nd p� legepladsen. Sneboldkampe kun p� sportspladsen. 

2.
Kun SFO-b�rn m� benytte Regnbuens udend�rs leget�j. 

3.
Du m� ikke opholde dig i eller omkring k�lder-skakten/buskads. 

4.
Boldspil er tilladt i skoleg�rden - men fodbold foreg�r p� boldbanerne. 

Indend�rs f�llesregler: 

1.
Du m� v�re inde, n�r du er p� f�llesomr�derne eller i dit eget klasselokale og husker p�, at tumleri, l�b og boldspil foreg�r udend�rs. 

2. 
Regler for brug af elevkopieringsmaskine : For at f� st�rst mulig gl�de af kopimaskinen, er der nogle f� men vigtige regler som skal overholdes, n�r I bruger kopimaskinen. 

- Brug af kopimaskinen sker kun efter tilladelse fra en l�rer.
- Ved fejl p� kopimaskinen skal man henvende sig til l�reren.
- Ryd op efter jer. 

3.
Vi har indeskoordning og har skogarderober til skoene. Eleverne b�r have skiftesko/indesko med. 

4.
 Skoleboden: husk oprydning