Skolen bruger Undervisningsministeriets Fælles Mål indenfor alle fag.

Se: http://www.faellesmaal.uvm.dk/