Buskort

Eleven er berettiget til buskort hvis:

det har længere skolevej end
 - 2,5 km. i  0.-3. klassetrin
 - 6,0 km. i  4.-6. klassetrin


Kommunalbestyrelsen har besluttet at elever, der får dispensation til at gå på en anden skole i kommunen, kan få gratis buskort, hvis eleven har langt nok - efter reglerne - til begge skoler.

Kommunalbestyrelsen skal også sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.
Skema til ansøgning om befordring på grund af sygdom fås på skolen.

Erstatningskort
Hvis et buskort beskadiges, ødelægges eller bortkommer, skal der udstedes et erstatningskort. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.
Gebyr for udstedelse af erstatningskort: 50 kr..