Glemte sager

 

Glemte sager opbevares på pedellens kontor

 

Glemt tøj opbevares ved indgangen til SFO'ens lokaler

Idrætstøj glemt i hallen opbevares der.