Forsømmelser

Når en elev har været syg i kortere tid, bedes hjemmet meddele det ved at benytte meddelelsesbogen eller ved at give eleven en  seddel med første mødedag med oplysning om sygdommens art.
Kan et længere sygeleje forudses hjemme eller på hospitalet, bedes hjemmet enten pr. telefon eller på anden måde underrette klasselæreren eller skolens kontor.