Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Øster Nykirke Skole

En levende skole i lokalsamfundet

Øster Nykirke skole er en skole i udvikling. Udviklingen tager afsæt i nutiden med rod i fortiden og har som mål, at undervisning og skole altid er rettet mod den fremtid, som børnene skal begå sig i.  

1.
Skolens rammer skal virke lyse, fleksible, inspirerende og rummelige.

2.
På Øster Nykirke skole er det vigtigt, at den enkelte værdsættes. Skolen skal hjælpe den enkelte elev til at:
- Opleve eget og andres værd.
- Tro på sig selv.
- Respektere andre.
- Kunne fungere i fællesskaber.

 3.
På Øster Nykirke skole, skal der være helhed og ro i hverdagen med plads, rum og overskuelighed. Her er undren, nysgerrighed, faglighed og  fordybelse vigtige aspekter.

4.
På Øster Nykirke skole er samværet karakteriseret gennem ordene: kærlighed og omsorg, spontanitet og humor og tid til mentalt drøvtyggeri.

5.
På Øster Nykirke skole skal eleven lære/turde tage et valg og stå ved det, velvidende at et valg har konsekvenser.

6.
Øster Nykirke skole skal danne ramme for en arbejdsplads med glade og tilfredse medarbejdere. Den enkelte medarbejder skal kende sin egen faglighed og have medindflydelse og ansvar for tilrettelæggelse af hverdagen. Den enkelte medarbejder kendetegnes ved at have egne holdninger, faglig kunnen og engagement, og søger udfordringer, så der sker en udvikling fagligt og menneskeligt. Medarbejderne indgår i et fællesskab, så den samlede medarbejderstab fremstår som en helhed.

7.
Øster Nykirke skole anser skolegangen som en vigtig del af barnets tilværelse, men hvor hovedansvaret for barnets udvikling og opdragelse er forældrenes. Øster Nykirke skole vil et aktivt skole-hjem-samarbejde, hvor forældrene engagerer sig og involverer sig i skolens arbejde.

Øster Nykirke skole er et sted, hvor der er rart at komme både for eleverne, medarbejdere og forældre.

Øster Nykirke skole er et aktiv for og aktiv i lokalsamfundet.