Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Øster Nykirke Skole

En levende skole i lokalsamfundet

Øster Nykirke skole er bygget i 1964 af Ålborg firmaet “Berg og Kjeld Egemose”.  
Skolen blev placeret i anlægget, som blev anlagt af nogle af byens borgere i 1937. 

Samtidig med byggeriet af en ny skole blev Tinnet Skole og den gamle skole i  Vonge nedlagt, og lærerne blev overflyttet til den nye skole. P.g.a. faldende elevtal i både Vonge og Kollemorten skoler, blev det besluttet at sammenlægge de to skoler i 1990.
Nu dækker skolen hele det gamle Øster Nykirke sogn, og det var derfor naturligt, at skolen kom til at hedde ØSTER NYKIRKE SKOLE. 

I år 2001/2002 er der bygget 1400 nye etagemeter til skolen. I forbindelse med  tilbygningen er den eksisterende del ligeledes blevet moderniseret. 

Skolen står nu som en åben, lys og fleksibel skole, der mange år frem kan leve op til de krav, der bygningsmæssigt stilles til skolevirksomhed.